hero image

O fundacji

Fundacja Action Life powstała w 2014 roku. Od początku istnienia podmiot skupia się na działaniach związanych z pięcioma blokami tematycznymi.

Zdrowie Publiczne – organizacja i wsparcie organizacyjne wydarzeń mających na celu poprawę jakości życia w Polsce. Działania mające na celu dostęp i wsparcie specjalistów.

Sport – wsparcie i organizacja wydarzeń sportowych, promocja wolontariatu sportowego, wsparcie zawodników, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Profilaktyka przemocy, przestępczości i uzależnień – flagowym programem tego działania jest projekt Pozytywne Społeczeństwo, w ramach którego realizujemy warsztaty w szkołach, na obozach/koloniach i konkursy filmowe.

Kultura – wsparcie i organizacja wydarzeń kulturalnych, promocja kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i poza granicami kraju.

Ekologia – działania edukacyjne i rozwojowe.

Cele Fundacji

Fundacja Action-Life dąży do realizacji następujących celów:

Promocja ochrony zdrowia w jego wszelkich aspektach, zgodnie z definicją WHO tj. „Zdrowie to nie tylko całkowity brak chorób, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”

Wspieranie i inicjowanie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki, medycyny i fizjoterapii oraz wszechstronne promowanie optymizmu życiowego.

Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji, w tym również osób niepełnosprawnych.

Ogólnie pojęta działalność charytatywna.

Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.

Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki, czynnego wypoczynku oraz działalności leczniczej,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

Wpieranie utalentowanej sportowo młodzieży i dorosłych zawodników,

Promowanie utalentowanych zawodników,

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej,

Organizowanie i promowanie wolontariatu,

Otaczanie opieką młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle chorych,

Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego,

Prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego,

Organizowanie opieki socjalnej, medycznej i duchowej nad chorymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi i umierającymi,

Wspieranie inicjatyw.

Ostatnie Posty

Aktualności

Memoriał Pamięci Janusza Kusocińskiego i Stefana Kostrzewskiego

2024.05.16

11 maja 2024 roku odbyły się pierwsze zawody z cyklu Mazovia Track Cup na stadionie w Piasecznie. Impreza…

Przeczytaj artykuł

Aktualności

Edycja Mokotowskiego Biegu SGH – Wielki Sukces i znacząca kwota na Cel Charytatywny!

2024.05.13

Fundacja Action-Life, we współpracy z Samorządem Studentów SGH oraz Szkołą Główną Handlową, z dumą ogłasza sukces 11. edycji…

Przeczytaj artykuł