hero image

O fundacji

Fundacja Action Life powstała w 2014 roku. Od początku istnienia podmiot skupia się na działaniach związanych z czterema blokami tematycznymi.

Zdrowie Publiczne – organizacja i wsparcie organizacyjne wydarzeń mających na celu poprawę jakości życia w Polsce. Działania mające na celu dostęp i wsparcie specjalistów.

Sport – wsparcie i organizacja wydarzeń sportowych, promocja wolontariatu sportowego, wsparcie zawodników, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Profilaktyka przemocy, przestępczości i uzależnień – flagowym programem tego działania jest projekt Pozytywne Społeczeństwo, w ramach którego realizujemy warsztaty w szkołach, na obozach/koloniach i konkursy filmowe.

Ekologia – działania edukacyjne i rozwojowe.

Cele Fundacji

Fundacja Action-Life dąży do realizacji następujących celów:

Promocja ochrony zdrowia w jego wszelkich aspektach, zgodnie z definicją WHO tj. „Zdrowie to nie tylko całkowity brak chorób, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”

Wspieranie i inicjowanie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki, medycyny i fizjoterapii oraz wszechstronne promowanie optymizmu życiowego.

Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji, w tym również osób niepełnosprawnych.

Ogólnie pojęta działalność charytatywna.

Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.

Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki, czynnego wypoczynku oraz działalności leczniczej,

Upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

Wpieranie utalentowanej sportowo młodzieży i dorosłych zawodników,

Promowanie utalentowanych zawodników,

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej,

Organizowanie i promowanie wolontariatu,

Otaczanie opieką młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle chorych,

Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie opieki medycznej oraz ratownictwa przedmedycznego,

Prowadzenie działalności na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz ochrony mienia ludzkiego,

Organizowanie opieki socjalnej, medycznej i duchowej nad chorymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi i umierającymi,

Wspieranie inicjatyw.

Ostatnie Posty

Aktualności

Wspieramy MON w organizacji BIEGU KOBIET w Łazienkach Królewskich w Warszawie 8 marca

2020.02.12

  Już 8 marca zapraszamy na BIEG KOBIET organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Łazienkach Królewskich. Będziemy współorganizatorem…

Przeczytaj artykuł

Aktualności

Fundacja organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Kobiet na 5km

2020.02.01

29 stycznia w Polskim Komitecie Olimpijskim odebraliśmy nominację na organizatorów Otwartych Mistrzostw Polski Kobiet na 5km. Z rąk…

Przeczytaj artykuł