Pan Terapeuta

MATEUSZ PUCHOWSKI

tel. 607-530-096

Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Pedagogiki, ze specjalizacją Resocjalizacja. Pedagog, pracujący z trudną młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne dotyczące:

 • umiejętności wychowawczych
 • problemów wychowawczych młodzieży w okresie adolescencji (zachowania ryzykowne)
 • motywowania młodzieży
 • niepowodzeń szkolnych
 • kierowania konfliktem przez mediacje i negocjacje
 • zachowań agresywnych

Ukończył Instytut Psychologii Zdrowa – Studium Terapii Uzależnień ze specjalizacją: Specjalista Terapii Uzależnień.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych

(substancja psychoaktywne, komputer, telefon-fonoholizm, hazard, pornografia)

Prowadzi spotkania indywidualne i grupowe o charakterze wsparcia i edukacji dla:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych
 • rodziców osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • grupy zapobiegania nawrotom
 • spotkania motywujące do podjęcia terapii
 • warsztat umiejętności wychowawczych
 • coaching rodzicielski
 • warsztaty profilaktyczne (tytoń, alkohol, narkotyki – dopalacze, hazard, komputer, fonoholizm, pornografia,
 • socjoterapii (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)
 • kulturo terapia – zasady savoir vivre
 • trening zastępowania agresji

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako:

Street Worker na warszawskich ulicach, zajmując się młodzieżą eksperymentującą z narkotykami oraz osobami prostytuującymi się i uzależnionymi,

Terapeuta w ośrodkach dziennych dla dzieci i młodzieży, uzależnionej od środków psychoaktywnych,

0becnie  -Warszawska Grupa Psychologiczna – poradnia

Stażysta w ośrodkach dziennych i stacjonarnych dla dorosłych, uzależnionych od substancji psychoaktywnych i w punktach substytucyjnych.

Pracował jako Pedagog szkolny  SP nr 378 w Warszawie( przed reformą Gim 143 w Warszawie) obecnie w Technikum Poligraficznym w Warszawie

Założyciel grupy Młodzi Edukatorzy i Młodzi Filmowcy prowadzącą działalność profilaktyczno- edukacyjną dla społeczności lokalnej w ramach edukacji rówieśniczej.

Pracował jako Wykładowca Lingwistyczna Szkoła Wyższa – Teoria Wychowania

Wolontariusz w ośrodku szkolno-wychowawczym.

Producent, reżyser, operator, filmów profilaktycznych, oświatowych, dokumentalnych, reportaży, reklam: webinaria,www.pozytywnespoleczenstwo.pl, Kanał YouTube:„i tak o studio obrazu”, „SP 378”,

Ostatnie Posty

Aktualności

Ruszyła 3 edycja konkursu filmowego „Pozytywne Społeczeństwo”! Do wygrania iPhone SE (2020)!

2020.11.02

Już po raz trzeci ruszył konkurs filmowy „Pozytywne Społeczeństwo”! Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu trwającego od 1 do…

Przeczytaj artykuł

Aktualności

Współpraca z naszym partnerem ubezpieczeniowym

2020.11.01

W związku z niezwykle trudną i niebezpieczną dla nas wszystkich sytuacją epidemii COVID19, wiele wydarzeń biegowych zostało odwołanych,…

Przeczytaj artykuł