Pan Terapeuta

MATEUSZ PUCHOWSKI


Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Pedagogiki, ze specjalizacją Resocjalizacja.

Pedagog, pracujący z trudną młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne dotyczące:

 • umiejętności wychowawczych
 • problemów wychowawczych młodzieży w okresie adolescencji (zachowania ryzykowne)
 • motywowania młodzieży
 • niepowodzeń szkolnych
 • kierowania konfliktem przez mediacje i negocjacje
 • zachowań agresywnych

Ukończył Instytut Psychologii Zdrowa – Studium Terapii Uzależnień ze specjalizacją: Specjalista Terapii Uzależnień.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych

(substancja psychoaktywne, komputer, telefon-fonoholizm, hazard, pornografia)

Prowadzi spotkania indywidualne i grupowe o charakterze wsparcia i edukacji dla:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych
 • rodziców osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • grupy zapobiegania nawrotom
 • spotkania motywujące do podjęcia terapii
 • warsztat umiejętności wychowawczych
 • coaching rodzicielski
 • warsztaty profilaktyczne (tytoń, alkohol, narkotyki – dopalacze, hazard, komputer, fonoholizm, pornografia,
 • socjoterapii (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

Producent, reżyser, operator, filmów profilaktycznych, oświatowych, dokumentalnych, reportaży, reklam: webinaria, www.pozytywnespoleczenstwo.pl, Kanał YouTube: „i tak o studio obrazu”, „SP 378”,

Ostatnie Posty

Aktualności

Kino samochodowe podczas Festivalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej CZ-PL im. Pawła Królikowskiego

2021.07.04

Zapraszamy do kina samochodowego podczas Festivalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej CZ-PL im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdroju w…

Przeczytaj artykuł

Aktualności

Warsztaty „Pozytywne Społeczeństwo” 2021

2021.07.04

W okresie wakacyjnym zespół Fundacji Action-Life po raz kolejny odwiedzi obozy i kolonie aby przeprowadzić warsztaty z profilaktyki…

Przeczytaj artykuł